DİK VE ÖZEL ÜÇGENLER

DİK VE ÖZEL ÜÇGENLER

Açılardan birinin ölçüsü 90o olan üçgene dik üçgen denir.

Bir dik üçgende, hipotenüsün uzunluğunun karesi, dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamına eşittir. Bu bağıntıya Pisagor Bağıntısı denir.

Bir dik üçgende, hipotenüse ait kenarortay uzunluğu, hipotenüs uzunluğunun yarısına eşittir.(Muhteşem üçlü)

Bir dik üçgende, dar açılardan birinin ölçüsü 30o ise bu açı karşısındaki dik kenar uzunluğu, hipotenüs uzunluğunun yarısına eşittir.

Bir dik üçgende hipotenüse ait yükseklik, üçgeni birbirine ve üçgenin kendisine benzer iki üçgene ayırır.

Öklid Teoremleri

  1. Yükseklik bağıntısı: Bir dik üçgende, hipotenüse ait yüksekliğin uzunluğu, yüksekliğin hipotenüs üzerinde ayırdığı doğru parçalarının uzunlukları arasında geometrik ortadır.(h 2 = p.k)
  2. Dik kenar bağıntısı: Bir dik üçgende, her dik kenar,hipotenüs ile yüksekliğin hipotenüsten kendi tarafında ayırdığı parçanın geometrik ortasıdır.(c 2 = p.a), (b 2 = k.a)

YKS Geometri konu anlatımı sonrası çözümlü testlerle konuyu pekiştirelim.