DOĞRUDA AÇILAR ÇÖZÜMLÜ TEST1

YKS Geometri konuları doğruda açılar çözümlü test1…

Doğruda açılar çözümlü sorular, açılar soruları ve çözümleri, doğruda açılar ile ilgili çözümlü sorular, doğruda açılar m kuralı, m kuralı, doğruda açılar kalem kuralı, kalem ucu kuralı ile ilgili sorular, doğruda açılar test soruları, doğruda açılar çözümlü sorular 9. sınıf, doğruda açılar test

DOĞRUDA AÇILAR TEST1
doğruda açılar

Soru 1) Şekilde A, B, C noktaları doğrusal, m(EBA); m(CBD)’nin 1/3 nün tümleri, m(CBD)=m(DBE)+10° ise; m(DBE) kaç derecedir?

doğruda açılar

Soru 2) [FG paralel [BA, [FE] paralel [CD], m(DCB)=130°, m(ABC)=4x-10°, m(EFG)=3x ise; x kaç derecedir?

doğruda açılar

Doğruda Açılar-Soru 3) FK paralel [CR, [CP paralel [DA], [AE] ve [CE] açıortay, 3m(RCE)=2m(DAE) ise; m(EBA)=x kaç derecedir?

doğruda açılar

Doğruda Açılar-Soru 4) [BA paralel [EF paralel HG, m(ABC)=m(EDC), m(DEF)=100° ise; m(DCB)=x kaç derecedir?

doğruda açılar

Soru 5) [BE paralel [CF, m(ABE)=150°, m(BAD)=60°, m(ADC)=50° ise; m(FCD)=x kaç derecedir?

doğruda açılar

Soru 6) [AF paralel [DE, [AC] dik [BD], [AC] açıortay, m(BDE)=145° ise; m(DBA)=x kaç derecedir?

doğruda açılar

Soru 7) FE paralel [CD, m(GAE)=5y-5°, m(DCB)=3y+5°, m(GBC)=60° ise; m(FAB)=x kaç derecedir?

doğruda açılar

Soru 8) [BA paralel [FD, [KP paralel [BE, m(EBA)=120º, m(FKP)=105º ise; m(CFK)=x kaç derecedir?

DOĞRUDA AÇILAR TEST1 ÇÖZÜMLERİ
doğruda açılar

Çözüm: Yeni başlayanlar için doğruda açılar çözümlü test…

doğruda açılar

Çözüm: C noktasından çizeceğimiz doğru parçası soruda verilen doğrulara paralel olsun.Kenarları paralel açılardan m(DCK)=3x, iç ters açılardan m(KCB)=4x-10°, buradan 3x+4x-10°=130° eşitliğinden istenilen açı ölçüsü 20° olacaktır.
doğruda açılar

Çözüm: Doğruda açılar testinin bu sorusuna çözüm için en pratik yol kenarları paralel açıları yada ters yönlü paralel açıları görmek olacaktır.

doğruda açılar

Çözüm: İç ters açılar ve m kuralı ile istenen x açısının öçüsü 100° bulunur.

doğruda açılar

Çözüm: [AB] ve [CD] uzantısını bir noktada kesiştirirsek, üçgenin üçüncü açısı da bilindiğinden m kuralı ile x açısını buluruz.

doğruda açılar

Çözüm: Karşı durumlu açıların açıortayları bir dik açı oluştururlar.Çizdiğimiz [BK] paralelin arasındaki açıya hemen x yazabiliriz.

doğruda açılar

Çözüm: Paralel doğrular arasındaki açıları toplayıp 360° ye eşitlersek (kalem ucu kuralı) y=30°, doğru açıdan x=35° bulunur.

doğruda açılar

Çözüm: Yöndeş açılardan m(ECF)=120°, kalem kuralından 120°+360°-x+105°=360° yazılır, x açısının ölçüsü 225° bulunur.