DOĞRUDA AÇILAR ÇÖZÜMLÜ TEST2

YKS Geometri konuları doğruda açılar çözümlü test2…

Doğruda açılar çözümleri, doğruda açılar zikzak kuralı, zikzak kuralı, doğruda açılar soru ve çözümleri, doğruda açılar cevaplı test, üçgende açılar soru çözümü, şalvar üçgeni, üçgenler çözümlü sorular, doğruda açılar soruları, üçgenler test

DOĞRUDA AÇILAR TEST2
doğruda açılar

Soru 1) [BA paralel [GH, a+b+c+d=590° ise; x+y kaç derecedir?

doğruda açılar

Soru 2) [AF paralel [DE, [AH] ve [DG] açıortay, m(CBA)=132°, m(DCB)=128° ise; m(DGH)=x kaç derecedir?

doğruda açılar

Soru 3) [DF paralel [BC, [EA] dik [AB], m(FDE)=60°, m(CBA)=50° ise; m(DEA)=x kaç derecedir?

doğruda açılar

Soru 4) [GH paralel [FK, [DE] paralel [AF], [AB] açıortay, m(CBA)=80°, m(BCD)=35°, m(EDC)=70°, m(FAG)=2x ise; x kaç derecedir?

doğruda açılar

Soru 5) [AL paralel [DK, [BP] ve [CP] açıortay, m(LAB)=38°, m(KDC)=138° ise; m(BPC)=x kaç derecedir?

doğruda açılar

Soru 6) a+b+c+d=260°, e+f=20x ise; x kaç derecedir?

doğruda açılar

Soru 7) [BL paralel [DE, m(LBP)=m(PBC), m(DCA)=m(ACB), m(PAC)=15° ise; m(CDE)= x kaç derecedir?

doğruda açılar

Soru 8) [BG paralel [DE, m(ABH)=m(HBG), m(EDF)=m(FDA), m(BAD)=30° ise; m(FCH)= x kaç derecedir?

DOĞRUDA AÇILAR TEST2 ÇÖZÜMLERİ
doğruda açılar

Çözüm: İki paralel doğru arasındaki açıların toplamını bulmak için paralel doğru arasında kalan köşe sayısını toplar 1 çıkarır 180° ile çarparız.(açı sayısı-1).180° Elde ettiğimiz açılar toplamından soruda verilen değeri çıkararak istenilen değeri buluruz.

doğruda açılar

Çözüm: (açı sayısı-1).180° formülünden (ispatlar bölümüne bakınız), a+b=140° bulunur.M kuralı ile 180°-x=a+b eşitliğinden, a+b yerine yazılırsa, x=40° olur.
doğruda açılar

Çözüm: Paralel iki doğru arasında kalan açılardan aynı taraftaki açıların toplamı diğer taraftaki açıların toplamına eşit (Zikzak kuralı) olduğundan x+130°=120°+90°, x=80° bulunur.

doğruda açılar

Çözüm: Kenarları (ters yönlü) paralel açılardan m(DEK)=2x olur.Aynı taraftaki açıların toplamının birbirine eşitliğinden, x=25° bulunur.

doğruda açılar

Çözüm: Zikzak kuralı ile 80°+x=a+b dir.Üçgende a+b yerine 80°+x yazılırsa, 80°+2x=180°, x=50° bulunur.

doğruda açılar

Çözüm: İç ters açılardan m(BAD)=m(ABK)=a dır.Zikzak kuralından a+b+c+d=e+f olur.260°=20x, x=13° bulunur.

doğruda açılar

Çözüm: ABC üçgeninde m(BPC)=15°+a (dış açı) olur.[BL//[DE ile iç ters açılardan 30°+2a=2a+m(KCD), m(KCD)=30° dir.Karşı durumlu açılardan m(CDE)=x=150°​ bulunur.

doğruda açılar

Çözüm: [AK//[BG; m(DAK)=2a-30° dır (iç ters açılar).[AK//[DE; 2a-30°+2b=180° (karşı durumlu açılar).a+b=105° olur.[BG//[CL ve [DE//[CP; m(BCL)=a, m(PCD)=b (yöndeş açılar) olur.a+x+b=180°, 105°+x=180°, m(FCH)=x=75° bulunur.