EŞKENAR ÜÇGEN ÇÖZÜMLÜ TEST1

ÇÖZÜMLÜ TEST1

YKS Geometri konuları eşkenar üçgen çözümlü test1

EŞKENAR ÜÇGEN TEST1
eşkenar üçgen test1

Soru 1) ABC bir eşkenar üçgen, |EB|=|EC| ise; m(BAE)= x kaç derecedir?

eşkenar üçgen soruları 9 sınıf

Soru 2) ABC bir eşkenar üçgen, [AB] paralel [PD], [AC] paralel [EP], [PN] dik [AC], |PD|=2 cm, |PE|=3 cm, |PN|=2kök3 cm ise; ABC üçgeninin bir kenarı kaç cm dir?

eşkenar üçgen çevre soruları

Soru 3) ABC eşkenar üçgen, [RS] dik [AB], [RK] dik [BC], [RP] dik [AC], |SR|=9 br, |RK|=3 br, |RP|=10 br ise; ABC üçgeninin çevresi kaç br dir?

eşkenar üçgen benzerlik soruları

Soru 4) ABC bir eşkenar üçgen, m(EPN)=60°, |BP|=5 cm, |PC|=12 cm, |AE|=11 cm ise; |AN|=x kaç cm dir?

eşkenar üçgen açı ve uzunluk soruları

Soru 5) ABC bir eşkenar üçgen, m(DEA)=105°, |BC|=|AD|, |AB|=4 cm ise; |BD| kaç cm dir?

eşkenar soruları

Soru 6) ABC bir eşkenar üçgen, |BD|=3|CD|, |AD|=3kök7 cm ise; |AB|=x kaç cm dir?

eşkenar üçgen soruları kolay

Soru 7) ABC ve DBE birer eşkenar üçgen, |DC|=7 cm, |EC|=8 cm ise; |ED| kaç cm dir?

eşkenar üçgen yükseklik soruları

Soru 8) ABC bir eşkenar üçgen, [BE] dik [AD], |BE|=|CD|, |AF|=|FB|, m(BFD)=α ise; α kaç derecedir?

EŞKENAR ÜÇGEN TEST1 ÇÖZÜMLERİ
eşkenar üçgen test1 çözümleri

Çözüm: Eşkenar üçgende bulunan üçgenlerin üç kenar uzunluğu eşit olduğundan (K.K.K), üçgenler eştir.Buna göre 2x=60°, x=30° dir.

eşkenar üçgen soru çözümü

Çözüm: Eşkenar üçgenin içinde alınan herhangi bir noktadan kenarlara çizilen paralellerin toplamı eşkenar üçgenin bir kenarına eşittir.İspatı için geometri soru bankası pdf sayfasına bakınız.
eşkenar üçgen çözümlü sorular

Çözüm: Şekildeki ABC eşkenar üçgen sorusu için çıkardığımız formülün ispatını kitabımızda yaptık.

eşkenar üçgen soruları ve çözümleri

Çözüm: |EC|=17-6=11 cm, açılar yerine yazılırsa iki üçgenin A.A.A benzerliğinden x uzunluğu 7 cm bulunur.

eşkenar üçgen soru çözümleri

Çözüm: m(EBA)=45°, |BC|=|AD| ve |BC|=|AB| ise |AD|=|AB| olacağından m(ADB)=45° olur.ABD dik üçgeninde dik kenarları 4 cm olduğundan hipotenüs (|BD|) 4kök2 cm bulunur.

eşkenar üçgen çözümlü sorular 9 sınıf

Çözüm: ABC eşkenar üçgeninde yükseklik kenarortaydır.Buna göre |BN|=|NC| dır.|BD|=3|CD| ise |BN|=|NC|=|CD| olur.Dik üçgende pisagor bağıntısından x=6 cm bulunur.

eşkenar üçgen ile ilgili çözümlü sorular

Çözüm: İki üçgen eş (K.A.K) olduğundan m(BCE)=60° olur.Üçgenin iki kenarı ve bir açısı bilindiğinden kosinüs teoremini yazalım.x²=7²+8²-2.7.8.cos120 buradan x değeri 13 cm bulunur.

eşkenar üçgen örnek çözümlü sorular

Çözüm: ABC üçgeninde |AF|=|FB| olduğundan C noktasından AB kenarına çizeceğimiz yükseklik F noktasında diktir.Eşkenar üçgende yükseklikler eşittir.Buna göre |BE|=|CF| dir.O halde |CF|=|CD| olur.Tepe açısı 150 derece olan ikizkenar üçgende taban açıları 15° olacağından alfa açısının ölçüsü 90°-15°=75° bulunur.