DİK VE ÖZEL ÜÇGENLER

DİK VE ÖZEL ÜÇGENLER Açılardan birinin ölçüsü 90o olan üçgene dik üçgen denir. Bir dik üçgende, hipotenüsün uzunluğunun karesi, dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamına eşittir. Bu bağıntıya Pisagor Bağıntısı denir. Bir dik üçgende, hipotenüse...