Etiket: doğruda açılar çözümlü test

doğruda açılar çözümlü test

DOĞRUDA AÇILAR TEST-2

DOĞRUDA AÇILAR TEST-2

DOĞRUDA AÇILAR TEST-2

YKS Geometri konuları doğruda açılar test-2 ve çözümleri

Doğruda açılar çözümleri, doğruda açılar zikzak kuralı, zikzak kuralı, doğruda açılar soru ve çözümleri, doğruda açılar cevaplı test, üçgende açılar soru çözümü, şalvar üçgeni, üçgenler çözümlü sorular, doğruda açılar soruları, üçgenler test

9.sınıf doğruda açılar çözümlü sorular

Soru 1-) [BA paralel [GH, a+b+c+d=590° ise; x+y kaç derecedir?

doğruda açılar soruları

Soru 2-) [AF paralel [DE, [AH] ve [DG] açıortay, m(CBA)=132°, m(DCB)=128° ise; m(DGH)=x kaç derecedir?

doğruda açılar

Soru 3-) [DF paralel [BC, [EA] dik [AB], m(FDE)=60°, m(CBA)=50° ise; m(DEA)=x kaç derecedir?

zikzak kuralı ile ilgili sorular

Soru 4-) [GH paralel [FK, [DE] paralel [AF], [AB] açıortay, m(CBA)=80°, m(BCD)=35°, m(EDC)=70°, m(FAG)=2x ise; x kaç derecedir?

doğruda açılar test tyt

Soru 5-) [AL paralel [DK, [BP] ve [CP] açıortay, m(LAB)=38°, m(KDC)=138° ise; m(BPC)=x kaç derecedir?

doğruda açılar tyt

Soru 6-) a+b+c+d=260°, e+f=20x ise; x kaç derecedir?

doğruda açılar soruları 9.sınıf

Soru 7-) [BL paralel [DE, m(LBP)=m(PBC), m(DCA)=m(ACB), m(PAC)=15° ise; m(CDE)= x kaç derecedir?

paralel doğruda açılar soruları

Soru 😎 [BG paralel [DE, m(ABH)=m(HBG), m(EDF)=m(FDA), m(BAD)=30° ise; m(FCH)= x kaç derecedir?

DOĞRUDA AÇILAR TEST-2 ÇÖZÜMLERİ

doğruda açılar çözümlü test

Çözüm : İki paralel doğru arasındaki açıların toplamını bulmak için paralel doğru arasında kalan köşe sayısını toplar 1 çıkarır 180° ile çarparız.(açı sayısı-1).180° Elde ettiğimiz açılar toplamından soruda verilen değeri çıkararak istenilen değeri buluruz.

doğruda açı soruları ve çözümleri

Çözüm : (açı sayısı-1).180° formülünden (ispatlar bölümüne bakınız), a+b=140° bulunur.M kuralı ile 180°-x=a+b eşitliğinden, a+b yerine yazılırsa, x=40° olur.
çözümlü doğruda açı soruları

Çözüm : Paralel iki doğru arasında kalan açılardan aynı taraftaki açıların toplamı diğer taraftaki açıların toplamına eşit (Zikzak kuralı) olduğundan x+130°=120°+90°, x=80° bulunur.

doğruda açı soru çözümü

Çözüm : Kenarları (ters yönlü) paralel açılardan m(DEK)=2x olur.Aynı taraftaki açıların toplamının birbirine eşitliğinden, x=25° bulunur.

doğruda açı çözümlü sorular

Çözüm : Zikzak kuralı ile 80°+x=a+b dir.Üçgende a+b yerine 80°+x yazılırsa, 80°+2x=180°, x=50° bulunur.

iç ters açılar örnekler

Çözüm : İç ters açılardan m(BAD)=m(ABK)=a dır.Zikzak kuralından a+b+c+d=e+f olur.260°=20x, x=13° bulunur.

karşı durumlu açılar soruları ve çözümleri

Çözüm: ABC üçgeninde m(BPC)=15°+a (dış açı) olur.[BL//[DE ile iç ters açılardan 30°+2a=2a+m(KCD), m(KCD)=30° dir.Karşı durumlu açılardan m(CDE)=x=150°​ bulunur.

doğruda açılar soru çözümü

Çözüm : [AK//[BG; m(DAK)=2a-30° dır (iç ters açılar).[AK//[DE; 2a-30°+2b=180° (karşı durumlu açılar).a+b=105° olur.[BG//[CL ve [DE//[CP; m(BCL)=a, m(PCD)=b (yöndeş açılar) olur.a+x+b=180°, 105°+x=180°, m(FCH)=x=75° bulunur.

DOĞRUDA AÇILAR TEST-1

DOĞRUDA AÇILAR TEST-1

DOĞRUDA AÇILAR TEST-1

YKS Geometri konuları doğruda açılar test-1 ve çözümleri

Doğruda açılar çözümlü sorular, açılar soruları ve çözümleri, doğruda açılar ile ilgili çözümlü sorular, doğruda açılar m kuralı, m kuralı, doğruda açılar kalem kuralı, kalem ucu kuralı ile ilgili sorular, doğruda açılar test soruları, doğruda açılar çözümlü sorular 9. sınıf, doğruda açılar test

doğruda açılar soruları 7.sınıf

Soru 1-) Şekilde A, B, C noktaları doğrusal, m(EBA); m(CBD)’nin 1/3 nün tümleri, m(CBD)=m(DBE)+10° ise; m(DBE) kaç derecedir?

paralellik soruları

Soru 2-) [FG paralel [BA, [FE] paralel [CD], m(DCB)=130°, m(ABC)=4x-10°, m(EFG)=3x ise; x kaç derecedir?

doğruda açılar kolay test

Soru 3-) FK paralel [CR, [CP paralel [DA], [AE] ve [CE] açıortay, 3m(RCE)=2m(DAE) ise; m(EBA)=x kaç derecedir?
doğruda açılar kolay sorular

Soru 4-) [BA paralel [EF paralel HG, m(ABC)=m(EDC), m(DEF)=100° ise; m(DCB)=x kaç derecedir?

m kuralı soruları

Soru 5-) [BE paralel [CF, m(ABE)=150°, m(BAD)=60°, m(ADC)=50° ise; m(FCD)=x kaç derecedir?

doğruda açılar ile ilgili sorular

Soru 6-) [AF paralel [DE, [AC] dik [BD], [AC] açıortay, m(BDE)=145° ise; m(DBA)=x kaç derecedir?

kalem ucu kuralı soruları

Soru 7-) FE paralel [CD, m(GAE)=5y-5°, m(DCB)=3y+5°, m(GBC)=60° ise; m(FAB)=x kaç derecedir?

paralel doğrular soruları

Soru 😎 [BA paralel [FD, [KP paralel [BE, m(EBA)=120º, m(FKP)=105º ise; m(CFK)=x kaç derecedir?

DOĞRUDA AÇILAR TEST-1 ÇÖZÜMLERİ

7 sınıf doğruda açılar çözümlü sorular

Çözüm: Yeni başlayanlar için doğruda açılar çözümlü test…

z kuralı çözümlü sorular

Çözüm : C noktasından çizeceğimiz doğru parçası soruda verilen doğrulara paralel olsun.Kenarları paralel açılardan m(DCK)=3x, iç ters açılardan m(KCB)=4x-10°, buradan 3x+4x-10°=130° eşitliğinden istenilen açı ölçüsü 20° olacaktır.

doğruda açılar çözümlü sorular

Çözüm : Doğruda açılar testinin bu sorusuna çözüm için en pratik yol kenarları paralel açıları yada ters yönlü paralel açıları görmek olacaktır.

m kuralı ile ilgili örnekler

Çözüm : İç ters açılar ve m kuralı ile istenen x açısının öçüsü 100° bulunur.

m kuralı soru çözümü

Çözüm : [AB] ve [CD] uzantısını bir noktada kesiştirirsek, üçgenin üçüncü açısı da bilindiğinden m kuralı ile x açısını buluruz.

doğruda açılar test

Çözüm : Karşı durumlu açıların açıortayları bir dik açı oluştururlar.Çizdiğimiz [BK] paralelin arasındaki açıya hemen x yazabiliriz.

doğruda kalem ucu kuralı ile ilgili sorular ve çözümleri

Çözüm : Paralel doğrular arasındaki açıları toplayıp 360° ye eşitlersek (kalem ucu kuralı) y=30°, doğru açıdan x=35° bulunur.

kalem ucu kuralı çözümlü sorular

Çözüm : Yöndeş açılardan m(ECF)=120°, kalem kuralından 120°+360°-x+105°=360° yazılır, x açısının ölçüsü 225° bulunur.