Etiket: dörtgenler

dörtgenler konu anlatımı

DÖRTGENLER

DÖRTGENLER

DÖRTGENLER

YKS Geometri dörtgenler konu anlatımı sonrası çözümlü testlerle konuyu pekiştirelim.

DÖRTGENLER ÇÖZÜMLÜ TEST1

DÖRTGENLER ÇÖZÜMLÜ TEST1

DÖRTGENLER ÇÖZÜMLÜ TEST1

YKS Geometri konuları dörtgenler çözümlü test1…

DÖRTGENLER TEST1
dörtgenler çözümlü test1

Soru 1) ABCD dörtgen, |AD|=|DC|=|CB|, A açısının ölçüsü 125°, D açısının ölçüsü 60° ise; C açısının ölçüsü=x kaç derecedir?

dörtgenler açı soruları

Soru 2) ABCD dörtgen, [AC] ile [DB] köşegen, m(BAC)=60°, m(CAD)=50°, m(ADB)=35°, m(BDC)=30° ise; m(CBD)=x kaç derecedir?

dörtgen soruları

Soru 3) ABCD dörtgen, [BD] açıortay, [DC]; [BC] ye dik, |AB|=9 cm, |DC|=12 cm, |BC|=14 cm ise; |AD|=x kaç cm dir?

dörtgenlerde alan soruları

Soru 4) ABCD dörtgeninde; K,L,M,N bulundukları kenarların orta noktaları, Alan(DKN)=6 cm², Alan(ALK)=10 cm², Alan(LBM)=16 cm² ise; Alan(KLMN)+Alan(NMC)=x+y kaç cm² dir?

DÖRTGENLER TEST1 ÇÖZÜMLERİ
dörtgenler çözümlü sorular

Çözüm: A ile C noktasını birleştirelim.m(ADC)=60° ve |AD|=|DC| olduğundan ACD üçgeni eşkenardır.m(BAC)=125°-60°=65° olur.ABC üçgeninde |CB|=|AC| olduğundan m(BAC)=m(CBA)=65° dir.Üçgenin iç açıları toplamından m(ACB)=50° olacağından m(DCB)=110° bulunur.

10.sınıf dörtgenler ile ilgili çözümlü sorular
10.sınıf dörtgenler çözümlü sorular

Çözüm: [BC] kenarı üzerinde [AE]; [BD] ye dik olacak şekilde bir E noktası alıp D noktasına birleştirirsek, ABED deltoid olur.|AD|=|DE|=x ve |EC|=5 cm dir.DEC dik üçgeni 5-12-13 üçgeni olacağından |AD|=x=13 dir.

dörtgenlerde alan soruları ve çözümleri

Çözüm: K, L, M, N kenarların orta noktaları ise KLMN paralelkenardır.ABCD dörtgeninde [AC] köşegenini çizelim.Benzer üçgenlerin benzerlik oranının karesi 1/4 olduğundan Alan(ACD)=6.4=24 cm², A(ABC)=16.4=64 cm² olur.Buradan, ABCD dörtgenin alanı 88 cm² dir.88=6+10+16+x+y, x+y=56 cm² bulunur.