DİK VE ÖZEL ÜÇGENLER KONU ANLATIMI

DİK VE ÖZEL ÜÇGENLER KONU ANLATIMI Açılardan birinin ölçüsü 90o olan üçgene dik üçgen denir. Bir dik üçgende, hipotenüsün uzunluğunun karesi, dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamına eşittir. Bu bağıntıya Pisagor Bağıntısı denir. Bir dik...