GEOMETRİ SORULARI

GEOMETRİ SORULARI

geometri soruları
Üçgende Açı, Dikdörtgende Açı, Yamukta Alan, Geometri Yamuk Alan, İç Teğet Çember Merkezi, Dış Teğet Çember Merkezi, Karede Alanı, Açı Kenar Bağıntıları, Sekizgen, Dörtgende Alan, Öklid, 30 60 90 Üçgeni, İkizkenar Açı, Üçgende Alan Taşıma, Eşkenar Üçgen Açı, Dik Üçgen Uzunluk, İkizkenar Üçgen Uzunluk, Dörtgenlerde Açı, Altıgende Alan, İkizkenar Üçgen, Eşkenar Üçgen, 30 60 90 üçgen, Çevre Açı İle İlgili, İkizkenar Yamuk, Dik Yamuk, Dik Yamukta Alan, Teğet Kiriş Çevre Açı, Çemberde Açı, Dairede Alan, Trigonometri Üçgen, Deltoid, Çemberde Uzunluk, Paralalelkenarda Alan, Pisagor Bağıntısı, Muhteşem Üçlü, Üçgende Taşıma Soruları

geometri soruları

Soru 1-) Şekilde A, B, C noktaları doğrusal, m(EBA); m(CBD)’nin 1/3 nün tümleri, m(CBD)=m(DBE)+10° ise; m(DBE) kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 2-) [FG paralel [BA, [FE] paralel [CD], m(DCB))=130°, m(ABC)=4x-10°, m(EFG)=3x ise; x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 3-) FK paralel [CR, [CP paralel [DA], [AE] ve [CE] açıortay, 3m(RCE)=2m(DAE) ise; m(EBA)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 4-) [BA paralel [EF paralel HG, m(ABC)=m(EDC), m(DEF)=100° ise; m(DCB)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 5-) [BE paralel [CF, m(ABE)=150°, m(BAD)=60°, m(ADC)=50° ise; m(FCD)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 6-) [AF paralel [DE, [AC] dik [BD], [AC] açıortay, m(BDE)=145° ise; m(DBA)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 7-) FE paralel [CD, m(GAE)=5y-5°, m(DCB)=3y+5°, m(GBC)=60° ise; m(FAB)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 8- ) [BA paralel [FD, [KP paralel [BE, m(EBA)=120°, m(FKP)=105° ise; m(CFK)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 9-) [BA paralel [GH, a+b+c+d=590° ise; x+y kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 10-) [AF paralel [DE, [AH] ve [DG] açıortay, m(CBA)=132°, m(DCB)=128° ise; m(DGH)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 11-) [DF paralel [BC, [EA] dik [AB], m(FDE)=60°, m(CBA)=50° ise; m(DEA)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 12-) [GH paralel [FK, [DE] paralel [AF], [AB] açıortay, m(CBA)=80°, m(BCD)=35°, m(EDC)=70°, m(FAG)=2x ise; x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 13-) [AL paralel [DK, [BP] ve [CP] açıortay, m(LAB)=38°, m(KDC)=138° ise; m(BPC)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 14-) a+b+c+d=260°, e+f=20x ise; x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 15-) [BL paralel [DE, m(LBP)=m(PBC), m(DCA)=m(ACB), m(PAC)=15° ise; m(CDE)= x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 16-) [BG paralel [DE, m(ABH)=m(HBG), m(EDF)=m(FDA), m(BAD)=30° ise; m(FCH)= x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 17-) ABC bir üçgen, m(DBA)=m(DCB), m(BDC)= 143° ise; m(CBA)= x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 18-) ABC bir üçgen, m(BAD)= m(DAC), m(CBA)- m(ACB)= 32° ise; m(ADB) kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 19-) ABC bir üçgen, [AD] dik [BD], m(DBA)= m(DAC), m(CBA)= 40° ise; m(ACB)= x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 20-) ABC bir üçgen, [BD] ve [CD] açıortay, m(BAC)= 2x, m(BDC)= 6x ise;  x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 21-) [BE paralel [CF, [AP] ve [DP] açıortay, m(ABE)=141°, m(FCD)=151° ise; m(DPA)= x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 22-) ABC bir üçgen, [AE] ve [BD] açıortay, m(BDC)= 115°, m(AEB)= 76° ise; m(ACB)= x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 23-) ABC bir üçgen, [BD] ve [CD] açıortay, m(EAF)=14x, m(CDB)= 11x  ise; x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 24-) ABC bir üçgen, [BD] ve [CD] açıortay, m(EBF)=44° ise; m(ADC)= x kaç derecedir?

Continue reading