GEOMETRİ DERS NOTLARI

GEOMETRİ DERS NOTLARI

geometri ders notları

Tamamı çözümlü YKS-TYT-AYT Geometri Ders Notları (Karakalem Çözümler).Bu sayfada geometri ile ilgili sorular ve çözümler yer almaktadır.Bu yazılı özel ders notları ile, geometri bilgisini ve buna bağlı olarak derste başarısını arttırmak isteyenler kendilerine bir katkı sağlayabilir.Bu fikirde olmakla birlikte geometri dersinin veri bakımından yeterliliğe sahip olması için de çalışmalarımız mutemadiyen devam etmektedir.

geometri ders notları

ABC ikizkenar (|AB|=|AC|) üçgeninde, [DE]⊥[AB], [DF] dik [AC], m(BAC)=30°, |ED|=3 cm, |DF|=4 cm ise; |AB| kaç cm dir?

geometri ders notları

İkizkenar üçgende taban üzerinde alınan bir noktadan eşit kenarlara indirilen dikmelerin toplamı eşit kenarlara ait bir yüksekliğe eşittir. (İkizkenar üçgen özelliğinde bir ispat)

geometri ders notları

ABC eşkenar üçgen, m(AFB)=150°, |FB|=8 cm, |FC|=17 cm ise; |AF|=x kaç cm dir?

geometri ders notları

ABC ve DEC kenarları tamsayı olan birer üçgen, [AB]⊥[AC], |AD|=|DC|, |AB|=5 cm, |EC|=7 cm ise; |DE|=x in en büyük tamsayı değeri kaç cm dir?

geometri ders notları

ABC bir üçgen,​ m(BAD)=m(DAC)=60°, |AB|=6 cm, |AD|=4 cm ise; |DC|=x kaç cm dir?

geometri ders notları

ABC bir üçgen, G ağırlık merkezi, [BA]⊥[AC], [GE] dik [BC], m(ACB)=15°, |GE|=2 cm ise; |BC| kaç cm dir?

geometri ders notları

ABC ikizkenar üçgeni biçimindeki kartona, [AH]⊥[BC], |AB|= |AC|, |AH|= 25 cm dir.Bu karton [DE] boyunca katlanınca A köşesi C köşesi ile çakışıyor.[DE]∩[AH]={K} olduğuna göre; |AK| kaç cm dir?

geometri ders notları

ABC üçgen, [AB]⊥[CD], [AC]⊥[BE], |BE|= 3|EC|, |DC|= 2|DB| ise; m(BAC) kaç derecedir?

geometri ders notları

Üçgen sorusunun diğer bir çözümü (Trigonometri ile çözüm)

geometri ders notları

ABC bir dik üçgen, KLMN bir kare, [AB]⊥[AC], |AC|= 2|AB|, |BN|=10 cm ise; |BC| kaç cm dir?

geometri ders notları

ABC bir üçgen, [AD]⊥[DC], m(BAD)=30°, |AB|=4 cm, |CD|=6 cm ise; |BE|/|EC| oranı kaçtır?

geometri ders notları

ABC bir üçgen, [AF] ve [BF] açıortay, [DE]//[AB], |AD|=4 cm, |BE|=5 cm, |AB|=12 cm ise; Çevre(DEC) kaç cm diır?

geometri ders notları

ABC bir üçgen, [DF]//[AC], [EF]//[DC], |BE|=4 cm, |AD|=3 cm ise; |ED|=x kaç cm diır?

geometri ders notları

ABC dik üçgen, [BD] ve [CE] açıortay, [AB]⊥[AC], |AD|=2 cm, |DC|=3 cm ise; |EC|=x kaç cm diır?

geometri ders notları

ABC bir dik üçgen, [AB]⊥[AC], [BD]∩[EC]={G}, |BE|=4 cm, |CD|=5 cm, A(AEGD)=A(GBC) ise; A(AED) kaç cm² dir?

geometri ders notları

ABC bir dik üçgen, [AB]⊥[AE], [AC]⊥[BC], [BD]∩[EC]={G}, |BD|=6 cm, |DE|=4 cm ise; A(ABE) kaç cm² dir?

geometri ders notları

ABC eşkenar üçgen, m(CED)=120°, |ED|= |EC|, |DC|=2|BD|, |AB|=6kök3 cm ise; A(AEC) kaç cm² dir?

geometri ders notları

ABC üçgeninde E diklik merkezi, A, D, E, F doğrusal, [BD]⊥[DC], A(BEC)=8 cm²,  A(ABC)=18 cm² ise; A(BDCE) kaç cm² dir?

geometri ders notları

ABC bir üçgen, [DE]⊥[AB], [AC]⊥[BC], m(CFA)=80°, m(CBA)=40° ise; m(DAC)=x kaç derecedir?

geometri ders notları

Kirişler dörtgeni yardımıyla  çözüm.

geometri ders notları

ABC bir üçgen, [CE]⊥[AB], [BD]⊥[AC], m(CFD)=20°, m(ACB)=50° ise; m(BAC)=x kaç derecedir?

geometri ders notları

ABC bir üçgen, |DA|=|DC|, m(BAE)=10°, m(DCB)=20°, m(DEB)=80° ise; m(AED)=x kaç derecedir?

geometri ders notları

ABC bir üçgen, |BD|=kök2 cm, |DC|=1 cm, m(ACB)=22,5°, m(CBA)=15° ise; m(DAC)=x kaç derecedir?geometri ders notları

ABCD dikdörtgen, m(AEF)=m(DEF), m(AEB)=m(BEC), |EF|=6 cm, |EB|=8 cm ise; |AF|=x kaç cm dir?

geometri ders notları

ABC kare, m(ALB)=135°, |AL|=1 cm, |LB|=2 cm ise; |LC|=x kaç cm diır?

geometri ders notları

ABCD kare, m(EAF)=m(FAD), |DF|=5 cm, |AE|=13 cm ise; |EB|=x kaç cm dir?

geometri ders notları

ABCD dikdörtgen, [DE]⊥[CE], m(DCA)=m(ACE), |CF|=6 cm ise; |AD| kaç cm dir?

geometri ders notları

Dikdörtgen soru çözümünün devamı…

geometri ders notları

ABCD paralelkenar, [AC] köşegen, [EF]⊥[AF], |FE|=6 cm, |AD|=8 cm ise; A(AEB) kaç cm² dir?

geometri ders notları

ABCD bir paralelkenar, [DB]⊥[BC], m(AFE)=m(EFC), |DE|=|EB|, |FD|=4 cm, |FC|=13 cm ise; |BD| kaç cm dir?

geometri ders notları

CDEF yamuk, A(CEDF)=81 cm²,  A(ODE)=36 cm² ise; A(COF) kaç cm² dir?

geometri ders notları

ABCD yamuk, [BA]⊥[AC], [BD]⊥[DC], |AB|=6 cm, |BC|=10 cm ise; |AD|=x kaç cm dir?

geometri ders notları

ABCD yamuk, [BA]⊥[CA], |AB|=|AC|, |BD|=|BC| ise; m(DBA)=x kaç derecedir?

geometri ders notları

Yamuk sorusunun diğer bir çözümü.

geometri ders notları

ABC bir üçgen, |AB|=8 birim, |BC|=6 birim, |AC|=4 birim ise; BA.AC| scaler çarpımı kaçtır?

geometri ders notları

Dik koordinat sisteminde A(0,1), B(3,4), [AB]⊥[BC], |AC| ise; BC.CA çarpımı kaçtır?

geometri ders notları

Vektörler soru çözümünün devamı…

geometri formulleri

Geometri Formülleri