GEOMETRİ FORMÜLLERİ VE İSPATLARI

GEOMETRİ FORMÜLLERİ VE İSPATLARI

Geometri teorem ve ispatlar

iç teğet çember merkezinin ispatı

Bir üçgende iç açıortaylar tek bir noktada kesişir.Bu nokta üçgenin iç teğet çemberinin merkezidir.

dörtgenler ispat

Köşegenleri dik kesişen bir dörtgende, karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşittir.

ikizkenar üçgen dikme ispatı

İkizkenar üçgenin tabanının uzantısı üzerinde alınan bir noktadan, üçgenin eşit kenarlarına inilen dikmelerin uzunlukları farkının mutlak değeri eşit kenarlara ait bir yüksekliğe eşittir.

dik yamuk ispat

Dik yamukta köşegenler birbirine dik ise yükseklik alt ve üst tabanının geometrik ortasıdır.