GEOMETRİ FORMÜLLERİ VE İSPATLARI

GEOMETRİ FORMÜLLERİ VE İSPATLARI

Geometri teorem ve ispatlar

geometri ispatları

Şalvar kuralı ispatı şekildeki gibi içbükey (konkav) bir dörtgende x=a+b+c dir.

geometri ispat kitabı

Bir üçgende iki iç açıortayın oluşturduğu açının ölçüsü, üçüncü köşedeki iç açının ölçüsünün yarısından 90 derece fazladır.

geometri formülleri

Bir üçgende iki dış açıortayın oluşturduğu açının ölçüsü üçüncü köşedeki açının ölçüsünün yarısının tümleridir.

geometri teorem ispatları

Bir üçgende komşu olmayan bir iç açı ve bir dış açıortaylarının oluşturduğu açının ölçüsü üçüncü köşedeki açının ölçüsünün yarısına eşittir.

iç teğet çember merkezinin ispatı

Bir üçgende iç açıortaylar tek bir noktada kesişir.Bu nokta üçgenin iç teğet çemberinin merkezidir.

ikizkenar üçgen dikme ispatı

İkizkenar üçgenin tabanının uzantısı üzerinde alınan bir noktadan, üçgenin eşit kenarlarına inilen dikmelerin uzunlukları farkının mutlak değeri eşit kenarlara ait bir yüksekliğe eşittir.

dörtgenler ispat

Köşegenleri dik kesişen bir dörtgende, karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşittir.

dik yamuk ispat

Dik yamukta köşegenler birbirine dik ise yükseklik alt ve üst tabanının geometrik ortasıdır.

yamuk alan formülleri

Bir yamukta, yan kenarlardan birisinin orta noktası, karşı iki köşe ile birleştirildiğinde elde edilen üçgenin alanı, yamuğun alanının yarısına eşittir.