GEOMETRİ SORULARI

GEOMETRİ SORULARI

geometri soruları
Üçgende Açı, Dikdörtgende Açı, Yamukta Alan, Geometri Yamuk Alan, İç Teğet Çember Merkezi, Dış Teğet Çember Merkezi, Karede Alanı, Açı Kenar Bağıntıları, Sekizgen, Dörtgende Alan, Öklid, 30 60 90 Üçgeni, İkizkenar Açı, Üçgende Alan Taşıma, Eşkenar Üçgen Açı, Dik Üçgen Uzunluk, İkizkenar Üçgen Uzunluk, Dörtgenlerde Açı, Altıgende Alan, İkizkenar Üçgen, Eşkenar Üçgen, 30 60 90 üçgen, Çevre Açı İle İlgili, İkizkenar Yamuk, Dik Yamuk, Dik Yamukta Alan, Teğet Kiriş Çevre Açı, Çemberde Açı, Dairede Alan, Trigonometri Üçgen, Deltoid, Çemberde Uzunluk, Paralalelkenarda Alan, Pisagor Bağıntısı, Muhteşem Üçlü, Üçgende Taşıma Soruları

geometri soruları

Soru 1-) Şekilde A, B, C noktaları doğrusal, m(EBA); m(CBD)’nin 1/3 nün tümleri, m(CBD)=m(DBE)+10° ise; m(DBE) kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 2-) [FG paralel [BA, [FE] paralel [CD], m(DCB))=130°, m(ABC)=4x-10°, m(EFG)=3x ise; x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 3-) FK paralel [CR, [CP paralel [DA], [AE] ve [CE] açıortay, 3m(RCE)=2m(DAE) ise; m(EBA)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 4-) [BA paralel [EF paralel HG, m(ABC)=m(EDC), m(DEF)=100° ise; m(DCB)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 5-) [BE paralel [CF, m(ABE)=150°, m(BAD)=60°, m(ADC)=50° ise; m(FCD)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 6-) [AF paralel [DE, [AC] dik [BD], [AC] açıortay, m(BDE)=145° ise; m(DBA)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 7-) FE paralel [CD, m(GAE)=5y-5°, m(DCB)=3y+5°, m(GBC)=60° ise; m(FAB)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 8- ) [BA paralel [FD, [KP paralel [BE, m(EBA)=120°, m(FKP)=105° ise; m(CFK)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 9-) [BA paralel [GH, a+b+c+d=590° ise; x+y kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 10-) [AF paralel [DE, [AH] ve [DG] açıortay, m(CBA)=132°, m(DCB)=128° ise; m(DGH)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 11-) [DF paralel [BC, [EA] dik [AB], m(FDE)=60°, m(CBA)=50° ise; m(DEA)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 12-) [GH paralel [FK, [DE] paralel [AF], [AB] açıortay, m(CBA)=80°, m(BCD)=35°, m(EDC)=70°, m(FAG)=2x ise; x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 13-) [AL paralel [DK, [BP] ve [CP] açıortay, m(LAB)=38°, m(KDC)=138° ise; m(BPC)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 14-) a+b+c+d=260°, e+f=20x ise; x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 15-) [BL paralel [DE, m(LBP)=m(PBC), m(DCA)=m(ACB), m(PAC)=15° ise; m(CDE)= x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 16-) [BG paralel [DE, m(ABH)=m(HBG), m(EDF)=m(FDA), m(BAD)=30° ise; m(FCH)= x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 17-) ABC bir üçgen, m(DBA)=m(DCB), m(BDC)= 143° ise; m(CBA)= x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 18-) ABC bir üçgen, m(BAD)= m(DAC), m(CBA)- m(ACB)= 32° ise; m(ADB) kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 19-) ABC bir üçgen, [AD] dik [BD], m(DBA)= m(DAC), m(CBA)= 40° ise; m(ACB)= x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 20-) ABC bir üçgen, [BD] ve [CD] açıortay, m(BAC)= 2x, m(BDC)= 6x ise;  x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 21-) [BE paralel [CF, [AP] ve [DP] açıortay, m(ABE)=141°, m(FCD)=151° ise; m(DPA)= x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 22-) ABC bir üçgen, [AE] ve [BD] açıortay, m(BDC)= 115°, m(AEB)= 76° ise; m(ACB)= x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 23-) ABC bir üçgen, [BD] ve [CD] açıortay, m(EAF)=14x, m(CDB)= 11x  ise; x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 24-) ABC bir üçgen, [BD] ve [CD] açıortay, m(EBF)=44° ise; m(ADC)= x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 25-) ABC bir üçgen, [BD] ve [CD] açıortay, m(BDC)=52° ise; m(BAC)= x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 26-) ABC bir üçgen, [BD] ve [CD] açıortay, m(BDC)=50° ise; m(CAD)= x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 27-) ABC üçgeninde; D dış teğet çemberin merkezi, m(ADB)=x, m(BDC)=y, m(BAC)=7x-5°, m(ACB)=y-20° ise;  x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 28-) KN paralel [CP, m(ACB)=m(BCP), |AC|=|BC|, m(CAK)=60° ise; m(NAB)= x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 29-) [AD paralel NP, [AC] açıortay, |AB|=|CD|, m(ABN)=2m(PBD) ise; m(DCA)= x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 30-) ABC bir üçgen, |AB|=|AE|=|BD|, m(EAC)=24°, m(CBD)=30° ise; m(ACB)= x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 31-) ABC üçgen, |AP|=|PC|, |FA|=|FB|=|FP|, m(ACB)=33° ise; m(BAF)= x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 32-) |AB|=|BC|=|CD|=|DE|, m(EDC)=m(CDB) ise; m(DAE)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 33-) ABC bir üçgen, |AB|=|AC|=9 cm, |AD|=7 cm ise; |BD|.|DC| kaç cm² dir?

geometri soruları

Soru 34-) ABC dik üçgeninde, [AD] dik [BC], |AC|=2|AB|, |AD|=4 cm ise; |BC| kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 35-) ABC dik üçgen, [BA] dik [AC], [AN] dik [BC],|BN|²+|NC|²=112 cm², |AN|=12 cm ise; |BC| kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 36-) [AB] dik [BC], [CD] dik [AD], m(BAD)=45°, |AB|+|BC|=6 cm ise; |AD| kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 37-) ABC bir üçgen, |AB|=10 cm, m(BAC)=15°, m(ACB)=135° ise; |AC|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 38-) ABC bir üçgen, |AB|=(kök3)-1 cm, m(ACB)=15°, m(CBA)=30° ise; |AC|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 39-) ABCD bir dörtgen, [BA] dik [AD], m(ADC)=60°, m(CBA)=45°, |AD|=11 cm, |CD|=6 cm ise; |BC| kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 40-) ABC ile KCN birer üçgen, [AD] dik [BN], |AD|=|KN|, |AK|=|KC| ise; KNB açısının ölçüsü kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 41-) ABC bir üçgen, [BA] dik [AC], |AD|=|BE|=|EC|, m(CBA)=30° ise; m(DCE)=α kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 42-) ABC bir üçgen, [PA] dik [AC], m(BAP)=15°, m(ACP)=25° ise; |PC|/|AB| oranı kaçtır?

geometri soruları

Soru 43-) ABC bir üçgen, [BK] dik [AC], |BL|=|LC|, |BK|=|AL| ise; m(LAC)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 44-) [BD] üzerindeki E noktası ABC üçgeninin yüksekliklerinin kesim noktası, |BE|=4kök3 cm, |ED|=kök3 cm, m(ACB)=60° ise; |AC|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 45-) ABC dik üçgen, [BA] dik [AC], [AE] dik [BC], |BD|=|DC|, |AD|=10 cm, m(ACB)=15° ise; |AE|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 46-) ABC bir üçgen, [DA] dik [AC], m(BAD)=45°, |AD|=kök2 cm, |AC|=2kök2 cm ise; |AB|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 47-) ABC üçgeninde A,D ve E noktası doğrusal, [AE] dik [BC], |AD|=7 cm, |AC|=8 cm, |BD|=3 cm ise; |DC|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 48-) ABC ile CBD birer üçgen, [AB] dik [BD], |CB|=|CD|, |AC|=|BD| ise; m(BAC)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 49-) ABC ile DBC dik üçgen, [AB] dik [BC], [BD] dik [DC], [AC] ile [BD] nin kesişim noktası E, m(DCA)=m(ACB), |AE|=10 cm, |BE|=5kök5 cm ise; |EC|=x  kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 50-) ABC dik üçgeninde, |AB|=|BC|, |BF|=1 cm, |CF|=2 cm, |AF|=kök2 cm ise; m(AFB)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 51-) ABC dik üçgeninde, |AB|=6 cm, |BD|=2kök cm, |DC|=4kök2 cm, m(BAD)=x ise; cotx değeri kaçtır?

geometri soruları

Soru 52-) ABC bir üçgen, [FE] dik [BC], |FE|=3 cm, |BE|=6 cm, |EC|=9 cm ise; m(ACF)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 53-) ABC bir ikizkenar üçgen, [BE] dik [AC], |EC|=3 cm, |BC|=5 cm ise; |AC|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 54-) ABC bir üçgen, [AK] dik [BC], [PM] dik [BC], |AB|=|PC|, |BK|=|KL|, |LM|=|MC|, m(ACB)=19° ise; m(BAC) kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 55-) ABCD dörtgen, [AP] dik [BC], [AO] dik [CD], m(PAO)=45° |BP|=|PC|, |CO|=|OD|, A noktası ile C noktası arasındaki uzaklık 12 br ise; B noktası ile D noktası arasındaki uzaklık kaç br dir?

geometri soruları

Soru 56-) ABC bir dik üçgen, m(CBA)=2m(DAC), |AB|=15 cm, |AC|=8 cm ise; |DC|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 57-) ABC bir üçgen, m(ACB)=2m(BAD), |AC|=|CD|, |AB|=5 cm, |BD|=1 cm ise; |AC|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 58-) ACD ve BCE birer üçgen, |BE|=|BC|, |AE|=|DC|, m(CBD)=m(DBE), m(ADC)=120°, m(CAD)=x ise; x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 59-) ABC üçgeninde [DE] dik [AC], [DF] dik [AB], m(ACB)=m(CAB)=15°, |DE|+|DF|=5 cm ise; |AB| kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 60-) ABC üçgeninde [DF] dik [AB], [DE] dik [AC], |DF|=1 cm, |DE|=3 cm, |BC|=2kök5 cm ise; |AB| kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 61-) ABC bir üçgen, [CK] dik [AB], [EP] dik [AB], [ED] dik [AD], |AB|=|AC|, |PE|+|KC|= 2|BC|, |KB|=kök17 cm, |ED|=2 cm  ise; |BC| kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 62-) ABC üçgeninde |AB|=|AC|, [FD] paralel [AC], [DE] dik [AC], |AE|=6 cm, |EC|= 2 cm, |FB|=3 cm ise; |DE|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 63-) ABC ve DBE birer dik üçgen, |DC|=|CE|, |AD|=5 cm, |DB|= 8 cm ise; |DE| kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 64-) ABC ikizkenar üçgen, |AB|=|BC|, [BD] dik [AC], [BD] ile [CE] nin kesim noktası F,  |BF|=|FD|, |BE|=1 cm, |BC|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 65-) ABE ile DBC birer üçgen, [AE] paralel [BC], [DC] dik [BC], m(CBD)=m(EBA), |AE|=|BD|, |AB|=13 cm, |DC|=5 cm ise; |DE|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 66-) Şekilde ABC üçgen, [AB] dik [AC], [DE] dik [BC], [FD] açıortay, |BE|=|EC|, m(FDE)=74° ise; m(FCB)=α kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 67-) ABC üçgen, [AD] dik [BD], |BC|=2|AD|, m(BAD)=m(DAC)=53° ise; m(DBC)= x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 68-) ABC dik üçgen, |BE|=2|CD|, m(CBA)=20°, m(CDA)=40° ise; m(DAE)= x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 69-) ABC bir eşkenar üçgen, |EB|=|EC| ise; m(BAE)= x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 70-) ABC bir eşkenar üçgen, [AB] paralel [PD], [AC] paralel [EP], [PN] dik [AC], |PD|=2 cm, |PE|=3 cm, |PN|=2kök3 cm ise; ABC üçgeninin bir kenarı kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 71-) ABC eşkenar üçgen, [RS] dik [AB], [RK] dik [BC], [RP] dik [AC], |SR|=9 br, |RK|=3 br, |RP|=10 br ise; ABC üçgeninin çevresi kaç br dir?

geometri soruları

Soru 72-) ABC bir eşkenar üçgen, m(EPN)=60°, |BP|=5 cm, |PC|=12 cm, |AE|=11 cm ise; |AN|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 73-) ABC bir eşkenar üçgen, m(DEA)=105°, |BC|=|AD|, |AB|=4 cm ise; |BD| kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 74-) ABC bir eşkenar üçgen, |BD|=3|CD|, |AD|=3kök7 cm ise; |AB|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 75-) ABC ve DBE birer eşkenar üçgen, |DC|=7 cm, |EC|=8 cm ise; |ED| kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 76-) ABC bir eşkenar üçgen, [BE] dik [AD], |BE|=|CD|, |AF|=|FB|, m(BFD)=α ise; α kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 77-) ABC bir dik üçgen, [AB] dik [AC], [ED] paralel [BC], |AE|=4 cm, |DC|=3 cm ise; Alan(EBD) kaç cm² dir?

geometri soruları

Soru 78-) ABC bir üçgen, [DE] dik [EC], |EC|=6 cm, |DE|=8 cm, |AD|=5 cm, |BE|=10 cm ise; Alan(ABED) kaç cm² dir?

geometri soruları

Soru 79-) Şekildeki ABC  üçgeninde [AB] 4 eş parçaya,  [BC] 3 eş parçaya ayrılmıştır.Buna göre, Alan(DKL)/Alan(ABC) oranı kaçtır?

geometri soruları

Soru 80-) ABC  bir üçgen, F noktası [AE] ile [DC] nin kesim noktası, |DB|=4 cm, |BE|=6 cm, |EC|=8 cm, Alan(DBEF)=Alan(AFC) ise; |AD|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 81-) ABC ile FBD birer üçgen, Alan(AFE)=Alan(ECD), |AF|=6 cm, |BC|=12 cm, |CD|=8 cm ise; |FB|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 82-) ABC bir üçgen, m(ADB)=60°, |AE|=7 cm, |BC|=12kök3 cm ise; Alan(ABEC) kaç cm² dir?

geometri soruları

Soru 83-) ABC dik üçgeninde, [DE] paralel [BC], |DE|=6 cm, |AB|=14 cm ise; Alan(ADC) kaç cm² dir?

geometri soruları

Soru 84-) Şekilde [AB] dik [BC], [AD] dik [AC], |AD|=|AC|, |AB|=12 cm ise; Alan(ADB) kaç cm² dir?

geometri soruları

Soru 85-) ABC üçgen, |AR|=|AP|, |RB|=|BS|=6 cm, |SC|=|CP|=10 cm, A(ABC)=40kök3 cm² ise; m(RPS)=α kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 86-) ABC bir üçgen, |KC|=3|AK|, |AL|=2|LB|, |BM|=|MC|, A(KLM)=7 cm² ise; A(ABC) kaç cm² dir?

geometri soruları

Soru 87-) ABC bir üçgen, |BD|=|DC|, m(DAC)=m(ACD)=20°, |AB|.|BC|=24 cm² ise; A(ABC) kaç cm² dir?

geometri soruları

Soru 88-) ABC dik üçgen, [AC] dik [BC], |BC|=2|AC|, |BP|=20 cm, |AP|=15 cm, |CP|=10 cm ise; A(PBC) kaç cm² dir?

geometri soruları

Soru 89-) ABC üçgeninde [AD] ve [BE] açıortay, |AB|=13 cm, |AC|=16 cm, |BC|=19 cm ise; |BE|/|FE| oranı kaçtır?

geometri soruları

Soru 90-) ABC üçgeninde [ED] dik [AC], [CF] açıortay, 3|BF|=4|AF|, |ED|=5 cm, |AD|=7 cm, |DC|=8 cm ise; |BE| kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 91-) ABC bir üçgen, [AD] dik [BC], |AC|=|BC|, |BD|=4 br ise; ABC üçgenin diklik merkezinin B köşesine uzaklığı kaç br dir?

Soru 92-) ABC üçgeninde [BK] ve [CK] açıortay, [KD] dik [BC], |AB|=8 cm, |BD|=7 cm, |DC|=4 cm ise; |AC|=x kaç cm dir?

Soru 93-) D noktası ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi, [DE] dik [AC], [DF] dik [BC], |AB|=5 cm, |FC|=7 cm, |AE|=2 cm ise; Çevre(ABC) kaç cm dir?

Soru 94-) ABC dik üçgeninde [BK] ve [CK] açıortay, |AB|=6 cm, |AC|=8 cm ise; K noktasının [BC] kenarına en kısa uzaklığı kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 95-) KBC üçgeninde [BK] dik [KN], m(CBP)=m(PBK), |KN|=|NC|, |KF|=3 cm, |BF|=9 cm ise; |KP|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 96-) ABC dik üçgeninde [BD] ve [CE] açıortay, m(ADB)=75°, |AD|=kök6 cm ise; |FD|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 97-) ABC üçgen, [EF] ve [DF] açıortay, |AB|=11 cm, |AC|=13 cm, |BC|=12 cm ise; |BF|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 98-) ABC üçgeninde B, A, E doğrusal, m(CRD)=m(DRA), m(RAC)=m(CAE), 2|DC|=3|AD|, |AB|=10 cm, |RC|=12 cm ise; |BR|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 99-) ABC üçgeninde F noktası iç teğet çemberin merkezi, [BC]∩[FE]={E}, [BA] dik [AC], [BF] dik [FE], |BE|=5 cm, |EC|=15 cm ise; |FE|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 100-) ABC üçgeninde [AD] dış açıortay, [BD]∩[AC]={C}, |AB|=8 cm, |AC|=6 cm, |AD|=4kök6 cm ise; |CD| kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 101-) ABC üçgeninde G ağırlık merkezi, [CD]; [AB] ye dik, |AG|=6 cm, |BC|=14 cm ise; |GC| kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 102-) ABC üçgeninde G ağırlık merkezi, |GR|=|RB|, |GF|=4 cm ise; |AG| kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 103-) ABC dik üçgeninde G ağırlık merkezi, [KD]; [BC] ye paralel, A, K, G noktaları doğrusal ise; |AG|/|KD| oranı kaçtır?

geometri soruları

Soru 104-) ABC dik üçgeninde G ağırlık merkezi, [AG]; [GB] ye dik, [DE]; [BC] ye dik, |AD|=|DG| ise;  m(GBA)=α kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 105-) ABC üçgeninde F noktası iç teğet çemberin merkezi, [ED] paralel [BC], |EB|+|DC|=12 cm ise; |AE|+|AD| nin alabileceği en küçük tamsayı değeri kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 106-) ABC üçgen, [AD] [BC] ye dik, [AE] kenarortay ve uzunluğu 16 cm, yükseklik 12 cm ise; BAC açısına ait açıortay uzunluğu kaç farklı tamsayı değeri alabilir?

geometri soruları

Soru 107-) ABC üçgen, A açısının ölçüsü 90°den küçük, |BP|=|PC|,  |AB|=6 cm, |AC|=8 cm ise; |AP|=x in alabileceği tamsayı değeri kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 108-) ABC üçgen, A açısının ölçüsü 90°den büyük, B açısının ölçüsü C açısının ölçüsünden büyük, |BC|=10 cm,  |AC|=b, |AB|=c, b ve c tamsayı olduğuna göre; c kaç farklı değer alabilir?

geometri soruları

Soru 109-) ABC üçgen, [AN] açıortay, m(ACB)=m(PBA), |AP|=11 cm, |BN|=7 cm ise; |AB|=x in alabileceği kaç tamsayı değeri vardır?

geometri soruları

Soru 110-) ABC eşkenar üçgen, K; üçgenin içinde bir nokta, |EB|=2 cm, |BD|=5 cm, |AC|=8 cm ise; |KE|+|KD| nin alabileceği en büyük tamsayı değeri kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 111-) ABCD yamuk, [AD] [BC] ye paralel, alt taban uzunluğu üst taban uzunluğunun 4 katı, yan kenar uzunlukları 6 cm ve 8 cm ise; yamuk ABCD nin çevresinin alabileceği en büyük tamsayı değeri kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 112-) ABC üçgen, A açısının ölçüsü 90°den büyük, |AD|=|AB|, |AC|=10 cm, |BC|=16 cm ise; |DC|=x in alabileceği kaç tamsayı değeri vardır?

geometri soruları

Soru 113-) …ABCDEF… bir düzgün çokgenin köşegenleri, [EB] köşegen, m(EBA)=120° ise; düzgün çokgen kaç kenarlıdır?

geometri soruları

Soru 114-) Şekildeki düzgün çokgen kaç kenarlıdır?

geometri soruları

Soru 115-) ABCDEFGH düzgün sekizgen, G, D, P ve B, C, P noktaları doğrusal ise; GCP açısının ölçüsü kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 116-) …ABCDEFG… bir düzgün çokgenin köşeleri, m(DAB)=α, m(FGC)=β ise; α/β oranı kaçtır?

geometri soruları

Soru 117-) KLMNP düzgün beşgen, |LP|=12 cm ise; EFP üçgenin çevresi kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 118-) ABCDEF düzgün altıgen, |FK|=|KE|, |BC|=4 cm ise; KBCD dörtgeninin alanı kaç cm² dir?

geometri soruları

Soru 119-) ABCDE düzgün beşgen, [AS] simetri ekseni, |GB|=3|AG|, |EF|=12 cm ise; |FG|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 120-) ABCDE düzgün beşgen, [RC] dik [CD], |AR|=|CD| ise; ERA açısının ölçüsü kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 121-) ABCD dörtgen, |AD|=|DC|=|CB|, A açısının ölçüsü 125°, D açısının ölçüsü 60° ise; C açısının ölçüsü=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 122-) ABCD dörtgen, [AC] ile [DB] köşegen, m(BAC)=60°, m(CAD)=50°, m(ADB)=35°, m(BDC)=30° ise; m(CBD)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 123-) ABCD dörtgen, [BD] açıortay, [DC]; [BC] ye dik, |AB|=9 cm, |DC|=12 cm, |BC|=14 cm ise; |AD|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 124-) ABCD dörtgeninde; K,L,M,N bulundukları kenarların orta noktaları, Alan(DKN)=6 cm², Alan(ALK)=10 cm², Alan(LBM)=16 cm² ise; Alan(KLMN)+Alan(NMC)=x+y kaç cm² dir?

geometri soruları

Soru 125-) ABCD paralelkenar, |CF|=|FB|, |BE|=3|AE|, Alan(DEF)=21 cm² ise; paralelkenarın alanı kaç cm² dir?

geometri soruları

Soru 126-) ABCD paralelkenar, [AH]; [BC] ye dik, m(BDC)=2m(ADB), |DC|=3 cm ise; |ED|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 127-) ABCD eşkenar dörtgen, E,A ve C noktaları doğrusal, |AC|=12 cm, |CD|=10 cm, |EA|=9 cm ise; |EB|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 128-) ABCD paralelkenar, A,E,P ve D,E,F noktaları doğrusal, Alan(AED)=Alan(EFCP) ise; |DE|/|DF| oranı kaçtır?

geometri soruları

Soru 129-) Şekilde ABCD dikdörtgen, |AC|=|BE|, m(DCA)=36°, m(EBC)=16° ise; m(CDE)=α kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 130-) ABCD kare, [DK] ve [AF] açıortay, [AE] [DB] ye dik, DKC üçgenin alanı 26 cm² ise; ABF üçgenin alanı kaç cm² dir?

geometri soruları

Soru 131-) Şekilde ABCD dikdörtgen, [BE] [CF] ye paralel, 2|AE|=3|EF|, |BE|=3kök2 cm, |CF|=13kök2 cm, m(BCF)=45° ise; dikdörtgenin alanı kaç cm² dir?

geometri soruları

Soru 132-) ABCD kare, S; [AC] ile [EF] nin kesim noktası, |BF|=3 cm, |ED|=6 cm, |AB|=18 cm ise; SFC üçgenin alanı kaç cm² dir?

geometri soruları

Soru 133-) ABCD kare, |DF|=|FC|, FKLN konveks dörtgenin alanı 18 cm² ise; karenin bir kenar uzunluğu kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 134-) ABCD kare, [AP] [PN] ye dik, [PN] [NC] ye dik, |AP|=|PN|=|NC| ise; karenin alanı kaç cm² dir?

geometri soruları

Soru 135-) ABCD dikdörtgen, [AC] köşegen, [SN] [ND] ye dik, |AB|=|NC|, |AS|=1 cm, |SD|=8 cm ise; |AN|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 136-) PEFT ve TKMN birer kare, [TR] [FK] ye dik, PRNT konkav dörtgenin alanı 144 cm² ise; |TR| kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 137-) ABCD yamuk, [AB] paralel [DC], D açısının ölçüsü B açısının ölçüsünün iki katı, alt tabanın uzunluğu 13 cm, [AD] nin uzunluğu 8 cm ise; üst tabanın uzunluğu kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 138-) ABCD dik yamuk, |AB|²+|BC|²=8|BC|, üst tabanın uzunluğu 4 cm ise; yan kenar x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 139-) ABCD yamuk, [ED] dik [DC], E noktası alt tabanın orta noktası, 2|DA|=3|EB|, yükseklik 2kök5 cm ise; taralı alanların toplamı kaç cm² dir?

geometri soruları

Soru 140-) ABCD dik yamuğun köşegeleri birbirine dik , üst tabanın uzunluğu 3 cm, alt tabanın uzunluğu 8 cm ise; yan kenar x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 141-) ABCD ikizkenar yamuk,  CAB dik üçgen, alt taban üst tabanın 3 katı, |AD|=6 cm, |CE|=|EB| ise; |AE|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 142-) ABCD dik yamuk, [DE] ve [CE] açıortay, |BC|=9 cm, |AB|=12 cm ise; ECD üçgenin alanı kaç cm² dir?

geometri soruları

Soru 143-) ABCD dik yamuk, köşegeleri 6 cm-8 cm ve birbirine dik, m(EAC)=m(AEC), alt taban üst tabanın 4 katı ise; |BE|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 144-) ABCD ikizkenar yamuk,  |DB|=20 cm, m(CBD)=15° ise; yamuğun alanı kaç cm² dir?

geometri soruları

Soru 145-) O merkezli çembere [BE ve [BD; E ve D noktasında [AC]; F noktasına teğet, m(AOC)=9x, m(DBE)=6y, 2x+3y=23° ise x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 146-) [ND]; F noktasında B merkezli çembere teğet, [NK] [BD] ye dik, |NK|=|BC|=|CD| ise; m(DBN) kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 147-) [AE] çembere C noktasında teğet, |AB|=|BC|, m(CBA)=30°, m(AEB)=50°, m(BCD)=α ise; α kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 148-) O yarım çemberin merkezi, |AE|=|ED|=|DC|, CB yayının ölçüsü 36°, m(BAE)=x ise; x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 149-) Şekildeki çemberde, m(ACB)=25°, m(CBA)=75°, m(DBE)=α ise; α kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 150-) ABCD dörtgen, [BA] [AD] ye dik, [BC] [CD] ye dik, m(CBD)=55°, m(CED)=103° ise; m(ADB)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 151-) A ve C noktası O merkezli çembere teğet, [AO] [OD] ye dik, |AB|=18 cm, |OA|=6 cm ise; |ED|=x kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 152-) Şekildeki CDOE karesinin C köşesi O merkezli çember yayının, D ve E köşeleri de [AP] kirişi üzerindedir.Buna göre m(POA) kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 153-) ABCD bir kare, B merkezli çeyrek çember, [DC] çaplı yarım çember, A, E ve F doğrusal, m(FED)=α ise; α kaç derecedir?

geometri soruları

Soru 154-) O merkezli çember yayı; A, B, D noktalarından geçmektedir.OAC bir dik üçgen, |OA|=12 cm, |DC|=4 cm, |BC|=x ise; x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 155-) ABCD bir kare, D merkezli çeyrek çember, [BC] çaplı yarım çember, |BC|=2kök10 cm ise; |AE|= x kaç cm dir?

geometri soruları

Soru 156-) O merkezli yarım çember, ABOD ve OFEC eş dikdörtgen, |FP|=4 cm, |EF|=8 cm ise; taralı bölgenin alanı kaç cm² dir?