İKİZKENAR VE EŞKENAR ÜÇGEN ÇÖZÜMLÜ TEST1


İKİZKENAR VE EŞKENAR ÜÇGEN 1

YKS Geometri konuları

ikizkenar üçgen soru çözümü

ikizkenar ve eşkenar soruları ve çözümleri

ikizkenar ve eşkenar çözümlü test soruları

ikizkenar ve eşkenar soruları ve çözümleri

ikizkenar üçgen dikme

ikizkenar ve eşkenar soruları ve çözümleri

ikizkenar çözümlü test

ikizkenar ve eşkenar soruları ve çözümleri

ikizkenar üçgen açı soruları

ikizkenar ve eşkenar soruları ve çözümleri

ikizkenar üçgen soruları ve cevapları

Bir ikizkenar üçgenin tabanı üzerindeki bir noktadan eş kenarlara dikmeler çizilirse, bu dikmelerin uzunlukları toplamı, eş kenarlara ait yüksekliklerin uzunluklarına eşittir.

ikizkenar soruları

ikizkenar ve eşkenar soruları ve çözümleri

ikizkenar üçgen çözümleri

ikizkenar ve eşkenar soruları ve çözümleri

ikizkenar ve eşkenar çözümlü sorular

ikizkenar ve eşkenar soruları ve çözümleri

ikizkenar ve eşkenar çözümlü test

ikizkenar ve eşkenar soruları ve çözümleri