İKİZKENAR VE EŞKENAR ÜÇGEN

İKİZKENAR VE EŞKENAR ÜÇGEN

İKİZKENAR ÜÇGEN

İki kenarı eş olan üçgene denir.ABC (|AB|=|AC|) ikizkenar üçgeninde, m(B)=m(C) dir.[BC] kenarına taban, B ve C açılarına taban açıları, A açısına tepe açısı, A noktasına da tepe noktası denir.

İkizkenar üçgende tabana ait kenarortay, yükseklik ve tepe açısının açıortayı aynı doğru parçasıdır.

İkizkenar üçgende tabanın orta noktasını tepe açısına birleştiren doğru parçası tabana diktir.

İkizkenar üçgende taban üzerinden alına bir noktadan eşit kenarlara indirilen dikmelerin toplamı eşit kenarlara ait bir yüksekliğe eşittir.

İkizkenar üçgende taban üzerinden alına bir noktadan eş kenarlara çizilen paralel doğru parçalarının uzunlukları toplamı eş kenarların birinin uzunluğuna eşittir.

EŞKENAR ÜÇGEN

Bütün kenar uzunlukları, iç açılarının ölçüleri, dış açılarının ölçüleri eşit olan üçgene denir.

Eşkenar üçgen içinden alınan bir noktadan üçgenin kenarlarına indirilen dikmelerin uzunlukları toplamı eşkenar üçgenin bir yüksekliğine eşittir.

Eşkenar üçgen içindeki herhangi bir noktadan kenarlara çizilen paralel doğru parçalarının uzunlukları toplamı üçgenin bir kenar uzunluğuna eşittir.

Eşkenar üçgende ağırlık merkezi; üçgenin hem iç teğet çemberinin, hem de çevrel çemberinin merkezidir.

YKS Geometri konu anlatımı sonrası çözümlü testlerle konuyu pekiştirelim.