DOĞRUDA AÇILAR TEST-1

DOĞRUDA AÇILAR TEST-1

YKS Geometri konuları doğruda açılar test-1 ve çözümleri

Doğruda açılar çözümlü sorular, açılar soruları ve çözümleri, doğruda açılar ile ilgili çözümlü sorular, doğruda açılar m kuralı, m kuralı, doğruda açılar kalem kuralı, kalem ucu kuralı ile ilgili sorular, doğruda açılar test soruları, doğruda açılar çözümlü sorular 9. sınıf, doğruda açılar test

doğruda açılar soruları 7.sınıf

Soru 1) Şekilde A, B, C noktaları doğrusal, m(EBA); m(CBD)’nin 1/3 nün tümleri, m(CBD)=m(DBE)+10° ise; m(DBE) kaç derecedir?

paralellik soruları

Soru 2) [FG paralel [BA, [FE] paralel [CD], m(DCB)=130°, m(ABC)=4x-10°, m(EFG)=3x ise; x kaç derecedir?

doğruda açılar kolay test

Doğruda Açılar-Soru 3) FK paralel [CR, [CP paralel [DA], [AE] ve [CE] açıortay, 3m(RCE)=2m(DAE) ise; m(EBA)=x kaç derecedir?

doğruda açılar kolay sorular

Doğruda Açılar-Soru 4) [BA paralel [EF paralel HG, m(ABC)=m(EDC), m(DEF)=100° ise; m(DCB)=x kaç derecedir?

m kuralı soruları

Soru 5) [BE paralel [CF, m(ABE)=150°, m(BAD)=60°, m(ADC)=50° ise; m(FCD)=x kaç derecedir?

doğruda açılar ile ilgili sorular

Soru 6) [AF paralel [DE, [AC] dik [BD], [AC] açıortay, m(BDE)=145° ise; m(DBA)=x kaç derecedir?

kalem ucu kuralı soruları

Soru 7) FE paralel [CD, m(GAE)=5y-5°, m(DCB)=3y+5°, m(GBC)=60° ise; m(FAB)=x kaç derecedir?

paralel doğrular soruları

Soru 8) [BA paralel [FD, [KP paralel [BE, m(EBA)=120º, m(FKP)=105º ise; m(CFK)=x kaç derecedir?

DOĞRUDA AÇILAR TEST-1 ÇÖZÜMLERİ

7 sınıf doğruda açılar çözümlü sorular

Çözüm: Yeni başlayanlar için

z kuralı çözümlü sorular

Çözüm: C noktasından çizeceğimiz doğru parçası soruda verilen doğrulara paralel olsun.Kenarları paralel açılardan m(DCK)=3x, iç ters açılardan m(KCB)=4x-10°, buradan 3x+4x-10°=130° eşitliğinden istenilen açı ölçüsü 20° olacaktır.

doğruda açılar çözümlü sorular

Çözüm: Doğruda açılar testinin bu sorusuna çözüm için en pratik yol kenarları paralel açıları yada ters yönlü paralel açıları görmek olacaktır.

m kuralı ile ilgili örnekler

Çözüm: İç ters açılar ve m kuralı ile istenen x açısının öçüsü 100° bulunur.

m kuralı soru çözümü

Çözüm: [AB] ve [CD] uzantısını bir noktada kesiştirirsek, üçgenin üçüncü açısı da bilindiğinden m kuralı ile x açısını buluruz.

doğruda açılar test

Çözüm: Karşı durumlu açıların açıortayları bir dik açı oluştururlar.Çizdiğimiz [BK] paralelin arasındaki açıya hemen x yazabiliriz.

doğruda kalem ucu kuralı ile ilgili sorular ve çözümleri

Çözüm: Paralel doğrular arasındaki açıları toplayıp 360° ye eşitlersek (kalem ucu kuralı) y=30°, doğru açıdan x=35° bulunur.

kalem ucu kuralı çözümlü sorular

Çözüm: Yöndeş açılardan m(ECF)=120°, kalem kuralından 120°+360°-x+105°=360° yazılır, x açısının ölçüsü 225° bulunur.